onderzoek

specialisme
Een (hoog)begaafdheidsonderzoek is een specialisme. Alleen het vaststellen van een IQ is niet voldoende. (Hoog)begaafdheid bestaat uit meer factoren dan alleen een hoog IQ (>130). Van belang zijn o.a. ook de factoren ‘perfectionisme’, ‘overexcitabilities’ en ‘creatief denkvermogen’. Als er een vermoeden is van (hoog)begaafdheid is het belangrijk om zicht te krijgen op de aanwezigheid van deze factoren. Daarnaast is het bij het testen noodzakelijk om rekening te houden met eventueel belemmerende factoren zoals:

  • faalangst
  • hoogsensitiviteit
  • onderpresteren
  • perfectionisme
  • creatief denken
  • beelddenken

experts
Om er zeker van te zijn dat uw kind op de juiste manier getest wordt en u een verslag krijgt dat u begrijpt en waarmee u en de school uit de voeten kunnen, werk ik samen met verschillende specialisten op dit gebied.

Tijdens de intake kunnen we bespreken of een onderzoek noodzakelijk is en welke samenwerking met welke specialist het beste zal passen.