voor wie

(hoog)begaafden
BureauCiC is gericht op het werken met (hoog)begaafde kinderen op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en jongvolwassenen in het vervolg onderwijs.

sociaal systeem
De begeleiding is gericht op het sociale systeem van het kind, waarbij ouders en school belangrijke speerpunten zijn.
Er zullen dan ook, naast de begeleiding van het kind, gesprekken plaatsvinden met ouders en school om datgene wat het kind nodig heeft, optimaal in de begeleiding te kunnen verwerken.

samenwerking
BureauCiC werkt  samen in het multidisciplinair centrum VANG! met deskundige partners, gericht op de ontwikkeling van het kind; allen gevestigd op het praktijkadres Vang 5 te Halsteren: