welkom

Welkom op de site van BureauCiC!

BureauCiC is een kleinschalige praktijk met specialistische zorgverlening en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen die sociaal-emotionele problematiek ervaren vanuit anders denken, anders voelen, anders doen; anders ZIJN.

BureauCiC biedt gespecialiseerde begeleiding op het gebied van prikkelgevoeligheid/hypersensitiviteit, mindset-problematiek zoals faalangst en onderpresteren, systeemproblematiek, bovengemiddelde intelligentie en een visuele leervoorkeur.

Omdat BureauCiC een kleinschalige praktijk is met veelal langdurige zorgbegeleiding is het niet altijd mogelijk om per direct nieuwe cliënten aan te nemen. Neemt u echter gerust contact op, dan kijken we samen naar wat mogelijk is.