Diagnostiek

‘Eigen-wijze’ blik op diagnostiek.

Geregeld krijg ik de vraag of BureauCiC ook onderzoek uitvoert. Ouders willen dan bijvoorbeeld graag weten of hun kind ‘hoogbegaafd’ is. Het gaat dan meestal om het IQ cijfer dat ze graag willen weten.

Door mijn eigen ‘eigen-wijze’ blik op de term ‘hoogbegaafdheid’ is m.i. testen om een IQ cijfer te genereren niet de manier om aan te tonen of iemand een hoog ontwikkelingspotentieel in zich heeft. Een IQ test geeft ook niet aan of iemand een heel eigen manier van denken, ervaren, beleven of leren heeft. Je kan zomaar ‘hoogbegaafd’ zijn, zonder een IQ van 130 of hoger. Om deze manier van kijken naar hoogbegaafdheid te onderbouwen, heb ik, samen met Saskia Claassens van Praktijk SAS, het P.I.O. model ontwikkeld dat gebaseerd is op persoons- en zijnskenmerken en de positieve desintegratie theorie van Dabrowski.

Wat mij betreft is het uitvoeren van onderzoek een middel en geen doel.
Door middel van onderzoek of screening kan in bepaalde gevallen de oorsprong van een belemmering of ‘probleem’ opgespoord worden, zodat er vanuit de uitkomst gericht geadviseerd of doorverwezen kan worden. Dit zal altijd en alleen uitgevoerd worden als dit ondersteunend is aan de begeleiding of hulpvraag.

BureauCiC voert geen IQ-test of onderzoek uit om te bepalen of iemand hoogbegaafd zou zijn. Hoogbegaafdheid is geen diagnose, maar slechts een verzameling van specifieke persoonskenmerken die ervoor zorgen dat iemand intens en anders denkt, leert, voelt, ervaart en beleeft.