Diagnostiek

‘Eigen-zienswijze’ op diagnostiek.

Wat mij betreft is het uitvoeren van onderzoek een middel en geen doel. ‘Labels’ plakken is dan ook niet zo mijn ding.

Onderzoeken of testen gebeurt bij BureauCiC dan ook alleen bij noodzaak en is ondersteunend aan de begeleiding op de hulpvraag.
Door middel van onderzoek kan in bepaalde gevallen de oorsprong van een belemmering of ‘probleem’ opgespoord worden, zodat er vanuit de uitkomst gericht geadviseerd of doorverwezen kan worden.

Onderwijs

Voor specifieke vragen vanuit het onderwijs (bijvoorbeeld vaststellen van het IQ voor toelating tot voltijds HB) kan de IDS-2 ingezet worden. Dit door de COTAN gevalideerd onderzoeksmateriaal kent een modulair ontwerp, waardoor elke individuele testafname kan worden aangepast op een specifieke diagnostische vraag. Hierdoor hoeft een cliënt niet onnodig vermoeid te worden met een volledige testafname, die uren duurt, maar kan er afgestemd worden op dat wat nodig is. En ook niet meer dan dat.

Inzet onderzoek

Bij BureauCiC zal echt alleen bij noodzaak een onderzoek ingezet worden. Een onderzoek afnemen op zich is geen hulpvraag en wordt niet vergoed vanuit de Jeugdwet.