fbpx
06 48 92 70 74 christel@bureaucic.nl
diagnostiek
Ook als het om diagnostiek gaat, heb ik mijn ‘eigen-zienswijze’. Wat mij betreft is het uitvoeren van onderzoek een middel en geen doel. ‘Labels’ plakken is dan ook niet zo mijn ding.
Ik vind het belangrijk dat door middel van onderzoek de oorsprong van een belemmering of ‘probleem’ opgespoord wordt, zodat er gerichte adviezen gegeven kunnen worden om hiermee aan de slag te gaan.
Voor intens gevoelige, (hoog)begaafde, anders lerende en denkende personen, kan een onderzoek als heel belastend ervaren worden. Als je onderzocht moet worden, dan mankeert er toch iets? Dus, ben je niet oké zoals je bent. Dat zou iemand dan zomaar kunnen gaan denken.

Daarom laat ik de onderzoeksmethode, de te gebruiken tests en onderzoeken aansluiten bij wat er op dat moment mogelijk is en probeer ik zoveel mogelijk belemmerende factoren te benoemen, weg te halen of in de onderzoeksresultaten mee te nemen.
Door gebruik te maken van gevalideerde tests en onderzoeken, deze op een unieke wijze te combineren en verbanden te leggen, kom ik tot een blauwdruk van de onderzochte persoon.

Verschillende opleidingen hebben ervoor gezorgd dat ik deze eigen-zienswijze heb kunnen ontwikkelen.
Het IPO© is ontwikkeld vanuit mijn kennis en kunde als gediplomeerd talentbegeleider onderwijs (Novilo) en als Expert Beelddenken, trainer Leren Leren Methode, Trainer Basis Denksystemen en trainer Belbin Teamtoppers (Instituut Kind In Beeld).
Daarnaast hebben mijn werkzaamheden als docent Nederlands en drama en mijn academische achtergrond als dramaturg ertoe bijgedragen dat het IPO© inmiddels al vele positieve resultaten en tevreden cliënten heeft opgeleverd.

Voor specifieke vragen kunnen wij de IDS-2 inzetten. Dit door de COTAN gevalideerd onderzoeksmateriaal kent een modulair ontwerp, waardoor elke individuele testafname kan worden aangepast op een specifieke diagnostische vraag. Hiermee hoeft een cliënt niet perse nodeloos vermoeid te worden met een volledige testafname, die uren duurt, maar kan er afgestemd worden op dat wat nodig is. En ook niet meer dan dat.

Als bij een kind, puber of jong-volwassene intense gevoeligheid, (hoog)begaafdheid of een leerprobleem vermoed wordt, kan BureauCiC dan ook een specialistisch onderzoek uitvoeren.

BureauCiC werkt met het IPO© dat zowel de didactische kant, als de sociaal-emotionele kant van een kind in de basisschoolleeftijd of middelbare schoolleeftijd breed in kaart kan brengen. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek van het kind, welke kant het meest belicht zal worden.
Het IPO© is geschikt voor kinderen vanaf groep 4.

Voor kinderen vanaf 5 jaar tot jongeren van 20 jaar kunnen we de IDS-2 inzetten.
De IDS-2 is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat kan worden ingezet bij het in kaart brengen en diagnosticeren van cognitieve beperkingen, leerstoornissen en achterstanden in de motorische ontwikkeling. Daarnaast biedt de IDS-2 inzicht in de sterkten en zwakten van een kind/jongere op sociaal-emotioneel gebied.

Bij BureauCiC kunnen we dus verschillende onderzoeken inzetten om zicht te krijgen op de ontwikkeling van cognitie, (schoolse) vaardigheden en psycho-sociaal welbevinden bij kinderen/jongeren van 5 tot en met 20 jaar.

We gebruiken hiervoor onderstaande onderzoeken of een combinatie van tests. Klik op de afbeelding voor meer informatie.