fbpx
06 48 92 70 74 christel@bureaucic.nl

Als bij een kind, puber of jong-volwassene hoogbegaafdheid vermoed wordt, kan BureauCiC een specialistisch onderzoek uitvoeren.

BureauCiC werkt met het IPO© dat zowel de didactische kant, als de sociaal-emotionele kant van een kind in de basisschoolleeftijd of middelbare schoolleeftijd breed in kaart kan brengen. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek van het kind, welke kant het meest belicht zal worden.
Het IPO© is geschikt voor kinderen vanaf een leeftijd van 6-7 jaar.

Voor kinderen van groep 1 en 2 neem ik een vergelijkbaar onderzoek af, gericht op de vaardigheden voor kinderen in de kleuterleeftijd van 4-6 jaar; dit is het Individueel Psychodidactisch Onderzoek voor Kleuters (IPdOK©). Het Kleuteronderzoek is gericht op cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en de schoolrijpheid van een kind.

Voor meer informatie over het Individueel Psychodidactisch Onderzoek© (IPdO),  het Individueel Psychosociaal Onderzoek© (IPsO) en het Individueel Psychodidactisch Onderzoek voor Kleuters© (IPdOK) kan op de onderstaande afbeeldingen geklikt worden.