expert beelddenken

In 2017 heb ik bij Marion van de Coolwijk van Instituut Kind in Beeld de opleiding ‘Expert Beelddenken’ afgerond.

Als Expert Beelddenken ben ik bevoegd om een compleet individueel onderwijskundig onderzoek af te nemen inclusief de verslaglegging.

Veel hoogbegaafden zijn beelddenkers, waardoor het talige systeem op school als extra belemmerende factor kan werken op de didactische ontwikkeling van de jeugdige. Door te  bepalen of iemand inderdaad beelddenker is, kunnen we extra handvatten bieden om op een andere manier naar lesstof te gaan kijken. Zowel jeugdige, ouders, als school worden geadviseerd en begeleid in de andere benadering van het leerproces. Door de Leren Leren Methode in te zetten bij beelddenkers, geven we handvatten en extra houvast aan de hoogbegaafde beelddenker, die het vaak al moeilijk genoeg heeft op school.

Zie hier het bericht van Marion van de Coolwijk over de professioneel internationale aandacht voor het wereldspel. Het wereldspel wordt door BureauCiC ingezet als non-verbaal meetinstrument bij zowel het onderzoek voor beelddenken, als het brede IPO: het Individueel Psychodidactisch Onderzoek.

Afgelopen week mocht ik in Denemarken een grote groep hoogbegaafdheid onderwijsprofessionals uit Denemarken, Griekenland…

Geplaatst door Marion Van de Coolwijk op Vrijdag 4 mei 2018