visueel leren

Sinds januari 2018 ben ik, Christel, gediplomeerd expert beelddenken.
Ik heb mijn opleiding in 2017 gevolgd bij Marion van de Coolwijk van instituut Kind in Beeld.

beelddenken
Beelddenken is niets nieuws. We worden allemaal als beelddenker geboren. Tot ongeveer ons 5e jaar is ons brein met name visueel ingesteld. Daarna vormt de talige ontwikkeling zich in het brein erbij. Als deze ontwikkeling goed verloopt, is er niets aan de hand. Dan functioneert ons brein zoals de meesten van ons gewend zijn; voornamelijk talig. En dat is fijn, want op school wordt lesstof met name talig aangeboden.
Er ontstaat een probleem als het talige stuk niet goed mee ontwikkelt en het brein gericht blijft op het visuele. Dan lopen kinderen vaak vast in ons talige onderwijssysteem.

onderzoek
Om te kunnen bepalen of een kind een ‘beelddenker’ is, is er deskundig onderzoek nodig. Onderzoek dat bepaalt of de visuele leervoorkeur dominant aanwezig is en waar het probleem met de talige ontwikkeling is ontstaan. Aan de hand van de uitslagen van het onderzoek, kan er advies uitgebracht worden over de manier waarop het kind geholpen kan worden met leerproblemen die voortkomen uit het ‘beelddenken’.
BureauCiC voert dit onderzoek uit als er een vermoeden bestaat van leerproblemen bij een hoogbegaafde die voortkomen uit ‘beelddenken’.

beelddenken en hoogbegaafdheid
Waarom een opleiding tot expert beelddenken als je al specialist hoogbegaafdheid bent?
Ik heb deze aanvullende opleiding gedaan, omdat ‘beelddenken’ veel voorkomt bij hoogbegaafde kinderen. Door deze extra kennis en onderzoeksmogelijkheden, kan ik, als het nodig is, cliënten uit mijn doelgroep: ‘de hoogbegaafde leerling die vastloopt’, nog meer allround begeleiden.