fbpx
06 48 92 70 74 christel@bureaucic.nl

Ik ben coach voor mama’s en meer van hoogbegaafde, gevoelige kinderen. Ik help jou, je partner en je kind om op een liefdevolle manier meer effectief om te leren  gaan met het vaak intense gedrag en gevoel dat jullie ervaren, zodat jullie het samen weer fijn hebben.

In het gezinstraject familie-prikkels plus begeleid ik jou als ouder, coach ik ook jouw kind en je (eventuele) partner en voer ik een uitgebreid diagnostisch onderzoek uit bij je zoon of dochter. Op deze manier krijgen we eerst helder in beeld waar jouw kind tegenaan loopt en pakken we vervolgens de probleemgebieden waar je met je kind op vast loopt systemisch aan.

Deze aanpak heeft uiteraard meerdere voordelen..

blauwdruk

doordat ik je kind op zowel sociaal-emotioneel, pedagogisch als didactisch gebied uitvoerig in kaart breng en verslag hiervan doe in een uitgebreid diagnostisch onderzoeksrapport, ontvang je als ouder(s) een soort blauwdruk van je kind op het gebied van hoogbegaafdheid, prikkelgevoeligheid, leer- en prestatiegebied en sociaal-emotioneel welbevinden.
Aan de hand van de adviezen die in het onderzoeksrapport gegeven worden, kan met name de school van jouw kind op didactisch en cognitief gebied aan de slag en gaan wij in het coachtraject samen werken aan de verbetering van de ontwikkeling van je kind op sociaal-emotioneel niveau.

systemische aanpak

doordat niet alleen jij, maar ook jouw kind (en partner) gecoacht worden, pak je het probleem op systeem-niveau aan. Dat betekent dat voor iedereen zichtbaar is aan welke problemen gewerkt wordt en welke aanpak voor wie daarbij het beste werkt. Je krijgt dus een absoluut familie-maatpak-aangemeten wat uiteraard zijn vruchten af zal werpen in resultaat.

gedeelde smart...

is halve smart. Het zal voor jou, maar ook voor jouw kind heel prettig zijn om te ervaren dat niet alleen jij, hij of zij hoeft te ‘veranderen’, maar dat het een gezamenlijke inspanning is om de problematiek aan te pakken waar jullie allemaal de gevolgen van ervaren. Hoe fijn is het dan dat je dit als gezin samen kunt doen en iedereen zijn evenredige steentje bij kan dragen.

tijdwinst

omdat jullie allemaal tegelijk handvatten aangereikt krijgen doordat ieder op zijn eigen individuele niveau gecoacht wordt, zal de begeleiding meer efficiënt zijn en daardoor in tijd ook winst opleveren. Je hoeft niet alleen de kar te trekken en iedereen in gang te zetten en te mobiliseren aan de hand van wat jij in coaching aangereikt krijgt. 

meer effectief

de ontwikkeling binnen je gezin verloopt in plaats van lineair (eerst jij dan de rest) over de hele breedte en dit levert een serieus effectiever resultaat op.

geen hoofdrol

doordat je met zijn allen het zelfde traject volgt en je steeds samen met hetzelfde bezig bent, hoeft er niet steeds heen-en-weer gecommuniceerd te worden. Jij hoeft niet aan je kind (en partner) uit te leggen wat je geleerd hebt en wil toepassen. Je hoeft alleen maar samen aan de slag met de thema’s en tips die je tijdens de coaching aangereikt krijgt. Hoe veel makkelijker is dat! Niemand heeft een hoofdrol, iedereen werkt even hard en samen bereiken jullie de eindstreep. Alleen dat al zal voor meer saamhoorigheid en een gevoel van verbinding zorgen binnen jullie gezin, want samen is niet alleen.

Als je dit traject samen gevolgd hebt…

Weet je op welke gebieden jouw kind prikkelgevoelig is, waar zijn of haar gedrag vandaan komt, waar het op school tegenaan loopt, wat jouw kind nodig heeft om zich goed in zijn of haar vel te voelen en hoe jij/jullie als ouder(s) hieraan kunnen bijdragen.

Zullen jullie meer effectief en ontspannen omgaan met je kind, zodat iedereen zich meer relaxt zal voelen.

Zullen jullie weer effectieve gesprekjes voeren met je kind, zodat je allebei weet wat er in hem/haar omgaat en je daardoor de verbinding met je kind weer letterlijk gaat voelen, maar ook met elkaar, omdat je de aanpak van de problematiek samen hebt opgepakt.

Zal de focus in je gezin zich vanzelf verplaatsen van ‘hoogbegaafd en prikkelgevoelig’ naar ‘gewoon samen leven’, zodat jullie in het hele gezin meer balans en rust ervaren.

Ligt de regie weer daar waar hij hoort in de opvoeding van je hoogbegaafde, gevoelige kind; bij jou (en je partner) als ouder(s). Je kind weet ook hoe de verhoudingen horen te zijn. De balans is terug in jullie systeem.

Zul je samen ervaren dat jullie aanpak positief effect heeft op het gedrag van je kind, maar ook op je eigen gedrag (en dat van je partner). Niet alle aandacht hoeft meer naar één punt, maar wordt weer gelijkmatig verdeeld. Ook hiervan zul je de rust en balans die dit oplevert, als welddadig ervaren.

Zal je kind weten dat jullie allemaal samen je best hebben gedaan om dingen te veranderen, waardoor jouw kind zal ervaren dat het niet alleen aan hem/haar heeft gelegen dat het niet zo lekker ging.

Heeft jouw kind door de coaching een beter gevoel over zichzelf en het gedrag wat voortkomt uit hoogbegaafdheid en prikkelgevoeligheid. Jouw kind zal zichzelf beter begrijpen en hier samen met jou/jullie beter over kunnen praten. 

Hebben jullie als gezin een uniek traject doorlopen waar jullie niet alleen individueel, maar ook samen sterker uit komen.

wil je graag de problematiek van je kind samen aanpakken..

E

neem dan contact op voor het traject 'familie-prikkels-plus'

We maken dan een telefonische (of ‘Zoom’) afspraak van ± 45 minuten om te kijken of het traject en ik bij jullie passen.

De tijdsinvestering voor dit traject bestaat uit een half jaar tot 9 maanden werken met mij, gericht op jullie specifieke situatie.
Jullie financiële investering voor dit  traject bedraagt €2.249,00 (incl. btw).

betaling in termijnen is ook mogelijk. (Er zal in 6 maandelijkse termijnen €385,00 automatisch geïncasseerd worden).

 

Mail mij: christel@bureaucic.nl

Bel mij: 06 48 92 70 74

anderen hebben het traject als heel positief ervaren..

Christel heeft ons geholpen door ons de zogenoemde ‘’spiegels’’ voor te houden en de juiste vragen te stellen en te beantwoorden. De dingen benoemen zoals ze waren. Dit alles bij elkaar heeft een hoop puzzelstukjes doen vallen en veel dingen langzamerhand veranderd binnen ons gezin.

Linda Kemmers

Wij hadden wel een vermoeden van hoogbegaafdheid maar hadden geen kennis over hoe we dit aan konden pakken en hoe we onze dochter moesten begeleiden.

Tijdens het begeleidingstraject vielen er veel puzzelstukjes op zijn plaats over haar gedrag. Door de adviezen en begeleiding van Christel snapten wij beter wat ze nodig had, zowel thuis als op school. Het gaat nu goed met haar! Doordat wij zelf meer kennis kregen, werd het voor ons ook makkelijker om in gesprek te gaan met school en dat heeft geresulteerd in een goede samenwerking met de begeleidster van school en de docent. 

Ester Bolders

Christel, je hebt ons super geholpen en daar vertel ik wanneer mensen hier interesse in hebben met veel positiviteit over.

 “deze cliënt wilde graag anoniem blijven en daar heb ik, met het oog op de wet van de privacy, alle respect voor”.

Als je als ouder weet hoe je je kind kan begeleiden en ondersteunen scheelt dat enorm in het gedrag van het kind.

Melina en ik doen het nu goed samen, af en toe nog wel eens wat woorden maar echt over de top gaan heeft ze al maanden niet meer gedaan. Het wordt nu makkelijker omdat ze haar frustraties en irritaties steeds beter kan kanaliseren en ik help  haar daar bij.
Alleen zelf keuzes en planningen maken schuift ze nog erg handig richting mij, maar daar zijn we nu op aan het werken. Volgend jaar middelbare school dus ze moet het zo stilletjes aan toch zelf gaan leren, en anders leert ze het straks snel genoeg door vallen en op staan.

Annelie Musters

“Annelie heeft tijdens de begeleidingsperiode van haar dochter bij BureauCiC zelf heel hard gewerkt aan haar eigen gedragsverandering naar haar docher toe. Dat heeft ze echt heel goed gedaan, waardoor ze het samen nu fijner hebben.
Annelie weet nu ook wat ze zelf kan doen als ze weer eens voor het karretje gespannen wordt, of haar dochter gedrag laat zien dat niet wenselijk is. Ze is nu gewoon een hele goede coach voor haar eigen dochter. Die twee komen er samen wel. Het is een leuk stel”.

wat krijg je allemaal voor deze investering..

het IPdO© (Individueel Psychodidactisch Onderzoek). Het IPdO© is het meest uitvoerige diagnostisch onderzoek van BureauCiC. Hiermee wordt niet alleen het sociaal-emotioneel welbevinden van je kind in kaart gebracht, maar worden ook het cognitieve, didactische en pedagogische gebied waarop jouw kind problemen kan ondervinden uitvoerig belicht.

6 coachsessies van 1,5 uur. In een tijdsbestek van 6-9 maanden plannen we om de 2-3 weken een sessie in voor jou (en je partner). Afhankelijk van wat er nodig is individueel of gezamenlijk.

6 coachsessies van 3 kwartier tot een uur voor je kind. Gedurende 6-9 maanden plannen we om de paar weken een sessie in voor je dochter of zoon.

aan het einde van het traject een gezamenlijke eindevaluatie van 1 uur.

je krijgt opdrachten/literatuur mee voor thuis waar je tussen de sessies in aan kunt werken.

7 waardevolle video’s over prikkelgevoeligheid bij hoogbegaafde kinderen op grond van de theorie van Dabrowski. Inclusief signaleringslijsten die we samen bekijken en interpreteren.

E

neem contact op voor het traject 'familie-prikkels-plus'

Als jij denkt dat dit de oplossing is voor jullie strijd en gedoe thuis en op school met je (vermoedelijk) hoogbegaafde, prikkelgevoelige kind en het vaak intense gedrag van je kind waar je tegenaan loopt.

We maken dan een telefonische (of ‘Zoom’) afspraak van ± 45 minuten om te kijken of het traject (en ik) bij jullie passen.

 

Mail mij: christel@bureaucic.nl

Bel mij: 06 48 92 70 74

meteen jouw afspraak inplannen...

Je kunt ook direct een gratis sessie van een half uur in mijn agenda inplannen