fbpx
06 48 92 70 74 christel@bureaucic.nl

Heb jij een slim kind dat bijvoorbeeld intens emotioneel kan reageren? Dat het ontzettend spannend vindt om nieuwe dingen te gaan doen? Dat slecht tegen veranderingen kan? Dat een hele sterke beleving in de zintuigen ervaart, of niet tegen bepaalde stoffen op de huid kan, naadjes in sokken en labels in kleding verafschuwt en van verre kan aanvoelen hoe het gesteld is met het humeur van iemand anders, perfectionistisch is, de lat voor zichzelf (veel te) hoog legt en ook van anderen hoge verwachtingen heeft, dat slecht tegen onrecht kan en erg bot uit de hoek kan komen als het eerlijk en oprecht zijn of haar mening verkondigt.

En heeft jouw kind het idee dat het niet altijd goed begrepen wordt, weinig aansluiting vindt bij leeftijdsgenootjes en dat het ‘anders’ is?
Én zouden jullie ook heel graag willen weten wat er nou van binnen om gaat bij je slimme kind, hoe het denkt en waarom het soms zo intens boos verdrietig, bang, blij, enthousiast of extatisch kan zijn?

Dan is het IPsO© wat voor jou.

Het IPsO© ; het Individueel Psychosociaal Onderzoek is een omvangrijk onderzoek naar de cognitieve capaciteiten en het sociaal emotioneel welbevinden van jouw kind. Dit onderzoek is toegankelijk  voor kinderen in de basisschool leeftijd en voor middelbare scholieren. De cognitieve en sociaal-emotionele kant van jouw kind wordt uitgebreid in kaart gebracht.
Het IPsO© is een fijn onderzoek als je als ouder merkt dat je kind vastloopt op sociaal-emotioneel gebied en de cognitieve capaciteiten van je zoon of dochter daardoor ook niet volledig tot zijn recht komen.

Met het IPsO© krijg je..

een uitgebreid onderzoek voor jouw kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Als ouder(s) (en eventueel ook de leerkracht van je kind) signaleringslijsten om in te vullen, waarvan de resultaten opgenomen worden in het onderzoeksrapport en meegenomen in de conclusie en het advies.

een uitgebreid rapport in heldere taal dat we in een oudergesprek bespreken. Je ontvangt het rapport in zowel digitale als in papieren versie.

een blauwdruk van je kind op sociaal-emotioneel en cognitief niveau. Het wordt helder waar de oorzaak ligt van bepaalde problemen en je krijgt advies over hoe deze op een meer effectieve manier aangepakt kunnen worden.

Met het IPsO© worden de volgende gebieden in kaart gebracht:

er wordt met het Wereldspel gekeken naar de cognitieve en affectieve aspecten van de ontwikkeling van jouw kind.

een nonverbale intelligentietest geeft inzicht in het ruimtelijk inzicht van je kind en geeft een percentielscore van het intelligentieniveau.

door pedagogisch onderzoek wordt gekeken naar de strategieën die jouw kind gebruikt, hoe hij of zij taken aanpakt en hoe jouw zoon of dochter hierbij zijn of haar gevoelens hanteert.

Het Wereldspel

Met het Wereldspel wordt op een unieke, non-verbale manier informatie verkregen over visueel en/of verbaal denken en aanwezige sociale aspecten van jouw kind.

Doordat het Wereldspel een non-verbaal onderzoeksinstrument is (Nel Ojemann (1914 – 2003) is het voor (jonge) kinderen een toegankelijk middel om zichzelf te laten zien, zonder dat zij belast worden met ingewikkelde vragen of lastige opgaven.

Als je geïnteresseerd bent in dit breedvoerig onderzoek, dan wil je vast ook weten wat het kost.
De investering in deze uitvoerige blauwdruk van je kind is €649,00 (incl. btw, betaling in 2 termijnen van €350,00 is mogelijk) en 2 à 3 bezoeken aan BureauCiC in Bergen op Zoom.

Bij interesse en/of vragen is de meest praktische manier om contact op te nemen via de e-mail om een gratis telefonisch consult in te plannen van een half uur, zodat we samen kunnen kijken naar wat het beste is voor jouw kind.

Mail mij: christel@bureaucic.nl

Bel mij: 06 – 48 92 70 74

meteen jouw afspraak inplannen...

Je kunt ook direct een gratis sessie van een half uur in mijn agenda inplannen