IPdO

Individueel Psychodidactisch Onderzoek
IPdO©

Gaat jouw kind met tegenzin naar school? Heb je als ouder het idee dat er niet uit komt wat er in zit? Zie je thuis een heel ander kind dan dat ze op school zien? Ervaar jij dat je kind echt wel slim is, maar komt dat niet tot uiting in schoolresultaten? Twijfel je wel eens aan de aanpak van school? Heb je het idee dat ze jou als ouder niet altijd serieus nemen en ze je op school het gevoel geven dat je een ‘lastige ouder’ bent?

En kan jouw kind intens emotioneel reageren? En vindt het nieuwe dingen ontzettend spannend? Kan je kind slecht tegen veranderingen? Ervaart je kind een hele sterke beleving op de zintuigen, of wordt het vervelend van bepaalde stoffen op de huid, naadjes in sokken en labels in kleding?

Voelt jouw kind jouw humeur van verre aan? Is het perfectionistisch, legt het de lat voor zichzelf (veel) te hoog en zijn de verwachtingen die je zoon of dochter aan anderen stelt ook nogal behoorlijk?
Ervaart je kind moeite met onrecht en kan het lekker bot uit de hoek komen als het eerlijk en oprecht zijn of haar mening verkondigt?

Heeft jouw kind het idee dat het niet altijd goed begrepen wordt, vindt het weinig aansluiting bij leeftijdsgenootjes en voelt je kind zich eigenlijk ‘anders’ dan anderen?
En zouden jullie ook heel graag willen weten wat er van binnen om gaat bij jouw slimme kind, hoe het denkt en waarom het op school niet zo goed lukt?

Zou je graag willen weten hoe het nou werkelijk zit met jouw kind?

Dan is het IPdO© een geschikt onderzoek.

Het Individueel Psychodidactisch Onderzoek is het meest uitgebreide onderzoek van BureauCiC en geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd en middelbare scholieren. Niet alleen de cognitieve en sociaal-emotionele kant van jouw kind wordt uitgebreid in kaart gebracht, ook het didactische stuk krijgt de volle aandacht. Het IPdO© is een fijn onderzoek als je kind niet alleen op sociaal-emotioneel gebied vastloopt, maar ook als het op school leerproblemen ervaart.

 

Met het IPdO© krijg je:

 • Een uitgebreid onderzoek voor jouw kind op zowel cognitief, sociaal-emotioneel, áls didactisch gebied.
 • Een uitgebreid rapport in heldere taal dat we in een oudergesprek bespreken. Je ontvangt het rapport in zowel digitale als in papieren versie.
 • Een blauwdruk van je kind op sociaal-emotioneel, cognitief én didactisch niveau waar je niet omheen kunt. Je hebt een krachtig en vakkundig beargumenteerd rapport in handen, waarmee je als dit nodig blijkt te zijn ook met de school van jouw kind in gesprek kan gaan over een effectieve aanpak op persoonlijk- en op leergebied.
 • Helder waar oorzakelijke verbanden liggen in de problematiek die jouw kind ervaart en krijg je gerichte adviezen over hoe hier mee aan de slag te gaan.

 

Met het IPdO© brengen we het volgende uitgebreid in kaart:

 • Er wordt met het Wereldspel gekeken naar de cognitieve en affectieve aspecten van de ontwikkeling van jouw kind.
 • Het didactische onderzoek geeft inzicht in de denkpatronen / strategieën van je kind.
 • Een non-verbale intelligentietest geeft inzicht in het ruimtelijk inzicht van je zoon of dochter en geeft een percentielscore van zijn of haar intelligentieniveau.
 • Door pedagogisch onderzoek wordt gekeken naar de strategieën die jouw kind gebruikt, hoe hij of zij taken aanpakt en hoe je dochter of zoon hierbij haar of zijn gevoelens hanteert.

Het Wereldspel

Met het Wereldspel wordt op een unieke, non-verbale manier informatie verkregen over visueel en/of verbaal denken en aanwezige sociale aspecten van je kind.

Doordat het Wereldspel een non-verbaal onderzoeksinstrument is (Nel Ojemann (1914 – 2003) is het voor (jonge) kinderen een toegankelijk middel om zichzelf te laten zien, zonder dat zij belast worden met ingewikkelde vragen of lastige opgaven.

Praktische informatie over het IPdO©

 • De investering in dit uitgebreide onderzoek bedraagt €879,00 incl. btw.
 • Voor het onderzoek komt je kind 2 ochtenden naar BureauCiC.
 • Samen bespreken we de onderzoeksuitslagen in een persoonlijk gesprek en krijg je het onderzoeksrapport mee op papier en digitaal.

Heb je nog vragen over het onderzoek of wil je een afspraak maken?

Dan kun je contact opnemen via Whatsapp of e-mail zodat we een kosteloze en vrijblijvende afspraak in kunnen plannen om samen te kijken naar wat het beste is voor jouw kind.

christel@bureaucic.nl