IPdOK

Heb jij het idee dat jouw kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft?

Vertoont jouw kleuter ander gedrag dan voordat je zoon of dochter naar school ging? Ging het op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf ook al moeizaam? Speelt jouw kleuter thuis heel anders dan op school? Krijg je bij de leerkrachten het antwoord: ‘het zal wel even wennen zijn’, of: ‘we zien geen bepaald gedrag bij jouw kind’.

Jij ziet dat je kind met krastekeningen naar huis komt, terwijl het thuis prachtige tekeningen maakt waarin bijvoorbeeld huizen, bomen, poppetjes en regenbogen getekend zijn. Je kind moet op school werkjes maken, waarvan jij weet dat het die thuis al beu is, omdat ze te makkelijk zijn, maar op school loopt jouw kleuter keurig in de pas en laat niet zien wat het thuis wel doet.
Als je een gesprekje aangaat op school geven de leerkracht(en) van jouw kind aan dat ze ‘eerst maar eens willen zien of het op sociaal-emotioneel niveau ook wel in orde is’. Terwijl jij thuis een ongelukkig kind ziet dat steeds minder graag naar school gaat, terwijl het die eerste schooldag zó vol trots en spanning ein-de-lijk dacht te gaan ‘leren’.

Reageert jouw kind intens emotioneel op bepaalde situaties? En vindt het nieuwe dingen ontzettend spannend? Kan je kind slecht tegen veranderingen? Ervaart je kind een hele sterke beleving op de zintuigen, of wordt het vervelend van bepaalde stoffen op de huid, naadjes in sokken en labels in kleding?
Vertoont jouw kind extreem druk gedrag en kan het ook zó moe zijn dat je het van school thuis moet houden, omdat het anders ziek van oververmoeidheid wordt en nog meer ‘onhandelbaar’ is?

Heb jij het idee dat je kind ‘anders is dan andere kinderen’, maar kan je de vinger er niet op leggen? 

Wil je weten of je kind schoolrijp is en meer uitdaging aan kan?

Dan is het IPdOK© een geschikt onderzoek.

Het Individueel Psychodidactisch Onderzoek voor Kleuters is bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2 in de kleuterleeftijd van 4-6 jaar waarbij het vermoeden bestaat dat zij een ontwikkelingsvoorsprong hebben.

Het Kleuteronderzoek is gericht op cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en de schoolrijpheid van jouw kind.
Met schoolrijpheid wordt bedoeld in hoeverre een kind bepaalde reken- en taalvoorwaarden bezit waardoor het brein voldoende ontwikkeld is om te gaan leren lezen, schrijven en rekenen.
Als jouw kleuter een ontwikkelingsvoorsprong lijkt te hebben en sociaal-emotioneel niet zo lekker in zijn of haar velletje lijkt te zitten, kan met een kleuteronderzoek gekeken worden of jouw kind er aan toe is om meer uitdagend werk te krijgen ter voorbereiding op de overstap naar groep 3 of dat deze overstap beter eerder gemaakt kan worden om aan de leerbehoefte en het verbeteren van het welbevinden van jouw kind te voldoen.

Met het IPdOK© krijg je:

 • Een uitgebreid onderzoek voor jouw kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast wordt de schoolrijpheid van jouw kind in kaart gebracht.
 • Als ouder(s) signaleringslijsten om in te vullen, waarvan de resultaten opgenomen worden in het onderzoeksrapport en meegenomen in de conclusie en het advies.
 • Een uitgebreid rapport in heldere taal dat we in een oudergesprek bespreken. Je ontvangt het rapport in zowel digitale als in papieren versie.
 • Een serieus onderzoeksrapport dat jouw kind beschrijft op sociaal-emotioneel, cognitief en schoolrijpheid niveau. Je hebt hiermee een krachtig en vakkundig beargumenteerd rapport in handen om met de school van jouw kind in gesprek te gaan over een meer effectieve aanpak op persoonlijk- en op leergebied waardoor je kind zich beter gezien en gehoord gaat voelen en op het juiste leerniveau aangesproken zal worden, waardoor het sociaal-emotioneel welbevinden van je kind zal verbeteren.
 • Helder waar de oorzaak ligt van bepaalde problemen en krijg je advies over hoe deze op een meer effectieve manier aangepakt kunnen worden.

 

Met het IPdOK© brengen we het volgende in kaart:

 • Er wordt met het Wereldspel gekeken naar de cognitieve en affectieve aspecten van de ontwikkeling van jouw kind.
 • Het didactische onderzoek geeft inzicht in de schoolrijpheid van je kind.
 • een non-verbale intelligentietest geeft inzicht in het ruimtelijk inzicht van je zoon of dochter en geeft een percentielscore van zijn of haar intelligentieniveau.
 • Door pedagogisch onderzoek wordt gekeken naar de strategieën die jouw kind gebruikt, hoe hij of zij taken aanpakt en hoe jouw zoon of dochter hierbij zijn of haar gevoelens hanteert.

  Het Wereldspel

  Met het Wereldspel wordt op een unieke, non-verbale manier informatie verkregen over visueel en/of verbaal denken en aanwezige sociale aspecten van je kind.

  Doordat het Wereldspel een non-verbaal onderzoeksinstrument is (Nel Ojemann (1914 – 2003) is het voor (jonge) kinderen een toegankelijk middel om zichzelf te laten zien, zonder dat zij belast worden met ingewikkelde vragen of lastige opgaven.

  Praktische informatie over het IPdOK©

  • De investering in dit breedvoerig onderzoek bedraagt €649,00 incl. btw.
  • Voor het onderzoek komt je kind 2 ochtenden naar BureauCiC.
  • Samen bespreken we de onderzoeksuitslagen in een persoonlijk gesprek en krijg je het onderzoeksrapport mee op papier en digitaal.

  Wil jij inzicht in de schoolrijpheid van je kleuter?

  Neem gerust contact met me op door te mailen of een Whatsapp te sturen.

  christel@bureaucic.nl