Begeleiding
kinderen – jeugd – ouders

Begeleiding kinderen, jeugd en hun ouders.

Als systemisch jeugd- en gezinsbegeleider help ik kinderen vanaf 6-7 jaar, tieners en hun ouders die vastlopen door persoonskenmerken waardoor zij intens en anders denken, voelen, ervaren en beleven.
Dat doe ik door systemisch mee te kijken naar wat nodig is en daar praktisch mee aan de slag te gaan, zodat iedereen zich uiteindelijk beter begrepen en daardoor fijner voelt en beter functioneert binnen en buiten het gezin.

Voordat we samen aan de slag gaan, bespreken we de hulpvraag, de verwachtingen en wat we van hieruit voor elkaar kunnen betekenen.

Samenwerken

Ik heb zo mijn ‘eigen-wijze’ visie op het begeleiden van kinderen die intens en anders voelen, denken, ervaren en beleven.

Vanuit het systeem om het kind heen, kijk ik naar wat er nodig is en ga daar praktisch mee aan de slag. En dat kan best betekenen dat ik eerst met ouders ga werken en daarna pas met het kind. Ouders maken sowieso deel uit van het traject. Samen doen, maakt sterker en voelt minder alleen.

Wat is er nodig

Ik werk vanuit de behoefte naar gedragsverandering, niet vanuit de behoefte naar labelvorming. We kijken samen vooral naar wat nodig is om het welbevinden van kind en ouders te verbeteren. Dit doen we vanuit de onderliggende basisbehoeften van gezien, gehoord en geaccepteerd worden. Van daaruit werken we aan de verandering in gedrag en mindset.

Vanuit de Jeugdwet kan er vergoede zorg verleend worden. Het CJG in de woonplaats van het kind bepaalt vanuit de hulpvraag of er een vergoed arrangement afgegeven wordt.

BureauCiC werkt hiervoor samen met Stichting Inzet Voor Zorg. Zij hebben een contract met o.a. de gemeenten in West-Brabant-West die de vergoede zorg vanuit de Jeugdwet faciliteren.

Wil je passende begeleiding voor je kind dat vastloopt?

Neem gerust contact met me op door te mailen of te WhatsAppen.

christel@bureaucic.nl