kosten en vergoedingen

Een traject bij BureauCiC is maatwerk.

Bekostiging kan vanuit particuliere middelen volgens de tarieven van BureauCiC.

Omdat ik samenwerk met Stichting Inzet Voor Zorg bestaat de mogelijkheid om te werken vanuit de vergoede jeugdzorg. De jeugdprofessional bepaalt in de meeste gevallen of je in aanmerking komt voor vergoede zorg. Voor meer informatie hierover kun je daarover contact opnemen met mij of de afdeling jeugdzorg van de eigen woonplaats/gemeente.