leren leren methode

De leren leren methode is een onderwijs ondersteunende methode. Het is een handig hulpmiddel om lesstof visueel te maken. Leren gaat hierdoor sneller, wordt leuker en effectiever! Dit geeft je meer zelfvertrouwen.

Deze  gestructureerde, visuele manier van leren sluit aan op alle reguliere lesmethodes binnen het onderwijs en is zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, (hoog)begaafdheid en beelddenken.

Regelmatig worden er door BureauCiC trainingen verzorgd aan scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Klik hier voor het aanmeldformulier.

De training geeft;

  • inzicht in de eigen leerstijl, persoonlijke kwaliteiten en talenten
  • direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
  • hulp bij het doorgronden van teksten met behulp van de kleurmethode

Veel kinderen hebben moeite met taal en lezen. Ook het begrijpen van teksten en het leggen van verbanden kan moeilijk zijn. Dit is belangrijk bij het leren en het lezen. De training leert om een kleurmethode te gebruiken. Hierdoor ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten, waardoor het kind houvast krijgt en zekerder van zichzelf wordt.

  • een specifieke methode voor het omzetten van teksten naar beeld (de conceptmap methode).
  • ondersteuning bij het organiseren van werkstukken en verslagen.

 

 

Met behulp van een concept map kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat er als vanzelf structuur.

voor basisschooljeugd vanaf 8 jaar
is er een programma van 8 bijeenkomsten van 75 minuten.

voor studerende jeugd
is er een training van 7 klokuren: 1 zaterdag.

  • er wordt gewerkt met kleine groepen, dus optimale aandacht voor iedereen
  • sluit aan bij alle reguliere lesmethodes
  • voor een korte impressie: bekijk hier de uitzending van RTL 4 over visueel leren.

Klik hier voor meer informatie over de training leren leren.