over BureauCiC

begeleiding
BureauCiC is een kleinschalige praktijk waar jeugdigen, hun ouders, en eventuele overige hulpverlenende instanties begeleid worden in de problematieken die zich voor doen bij hoogbegaafdheid.

‘anders zijn’
Dat je als hoogbegaafde niet altijd het ‘neusje van de zalm’ bent, maar juist ook iemand kunt zijn met leer- en of gedragsproblemen, is nog niet algemeen bekend en wordt ook niet altijd (h)erkend. Hoogbegaafden ondervinden heel vaak moeilijkheden en problemen door hun ‘anders zijn’. Ouders voelen meestal wel aan dat hun kind ‘anders’ is, maar lopen geregeld tegen een muur van onbegrip en onwetendheid op.

doel
Het is mijn doel om vanuit passie en deskundigheid kind en ouders te begeleiden en te ondersteunen in het ontwikkelproces van onbegrip naar begrip en van onwetendheid naar kennis en handelingsgericht werken.