over BureauCiC

begeleiding
BureauCiC is een praktijk waar jeugdigen, hun ouders, de school waar de leerling op zit of naar toe gaat en eventuele overige hulpverlenende instanties begeleid worden in de problematieken die zich voor doen bij (hoog)begaafdheid.

‘anders zijn’
BureauCiC
 wordt gerund door Christel Raats. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van de (hoog)begaafde leerling: excellent talent. Dat je als (hoog)begaafde niet altijd het ‘neusje van de zalm’ bent, maar juist die leerling met leer- en of gedragsproblemen, is nog niet algemeen bekend en wordt ook niet altijd (h)erkend. (Hoog)begaafden ondervinden heel vaak moeilijkheden en problemen door hun ‘anders zijn’. Ouders voelen meestal wel aan dat hun kind ‘anders’ is, maar lopen vaak tegen een muur van onbegrip en onkunde op.

doel
Het is mijn doel om vanuit passie en deskundigheid het kind, de ouders en de school te begeleiden en te ondersteunen in het ontwikkelproces van onbegrip naar begrip en van onkunde naar kennis en handelingsgericht werken.