Specialismen

Specialismen

Een Jeugd- en Gezinscoach is in hulpverlenersland van vele markten thuis en kan breed ingezet worden.
Als persoon heb ik door de jaren heen echter mijn voorkeur ontwikkeld voor het werken met personen met een hoog ontwikkelingspotentieel en/of een intense prikkelgevoeligheid.
Met hen voel ik mij het meest verbonden en comfortabel. Ik herken de intensiteit van het leven ervaren in al zijn vormen. Voelen, denken, ervaren, beleven en leren worden vaak zo anders waargenomen en beleefd dan bij de gemiddelde mens.

Onderwijs, Rouw- en Verlies en Systemisch werken

Buiten mijn uitgebreide algemene kennis rondom hulpverlening aan jeugd en gezin, bevindt zich mijn gespecialiseerde kennis op het gebied van onderwijs, rouw- en verlies en systemisch werken.

Binnen het onderwijs heb ik jarenlange ervaring als docent op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs; van vmbo tot mbo-4 en alles wat daar tussen zit.

Als verlies- en rouwcounselor begeleid ik kinderen, jeugd, volwassenen en gezin in het leren omgaan met rouw en verlies. Zowel rouw en verlies bij leven als bij dood.

Systemisch werken heeft altijd al mijn voorkeur gehad. Een persoon is zeker een individu, maar dit individu maakt onlosmakelijk deel uit van een verscheidenheid aan systemen. Het systeem maakt dan ook deel uit van het ‘probleem’ van een cliënt. Door naar de systemen te kijken en deze te erkennen als wezenlijk onderdeel van het individu, kan er verder gekeken worden naar de herkomst van problematiek dan alleen vanuit het het individu zelf.

De opleiding tot Systeem therapeutisch werker en de Master Toegepaste Psychologie sluiten aan bij mijn behoefte aan praktisch toe te passen kennis en kunde op dit gebied.