Specialismen

Specialismen

Een Jeugd- en Gezinsbegeleider is breed opgeleid en kan als (jeugd)hulpverlener op veel gebieden ingezet worden.
Zelf heb ik door de jaren heen een voorkeur ontwikkeld voor het werken met personen die intens en anders denken, voelen, leren, beleven en ervaren. Het zijn de personen met een hoge graad van prikkelgevoeligheid en meestal een hoog ontwikkelingspotentieel.
Met hen voel ik mij het meest verbonden en comfortabel. Ik herken de intensiteit van het leven ervaren in al zijn vormen. Voelen, denken, ervaren, beleven en leren worden vaak zo anders waargenomen en beleefd dan bij de gemiddelde mens.

Rouw- en Verlies, Trauma en Systemisch werken

Buiten mijn uitgebreide algemene kennis rondom hulpverlening aan jeugd en gezin, bevindt zich mijn gespecialiseerde kennis op het vlak van rouw- en verlies, trauma en systemisch werken.

Als verlies- en rouwcounselor begeleid ik kinderen, jeugd, volwassenen en gezinnen in het leren omgaan met rouw en verlies. Zowel rouw en verlies bij leven als bij dood.

Trauma komt veel meer voor dan we denken. Trauma is niet, zoals wij vaak denken perse gerelateerd aan zichtbaar leed, zoals een ernstige ramp, ernstig ongeluk, oorlogsgeweld, zinloos geweld. Trauma kent vele zichtbare en onzichtbare oorzaken en zet zich vast in ons autonome zenuwstelsel. Het zorgt voor specifiek gedrag dat gerelateerd is aan triggers. Het is van groot belang dat aan trauma gerelateerd gedrag herkend en erkend wordt als het de oorzaak is van problematiek waar men de vinger niet goed op kan leggen.
In de praktijk blijkt geregeld dat er sprake is van aan trauma gerelateerd gedrag, wat op het eerste gezicht niet als zodanig herkend is. Dan is het fijn dat ik met de juiste tools en kennis verder kan kijken dan de geijkte paden en op trauma gerichte interventie in kan zetten.

Systemisch werken heeft altijd al mijn voorkeur gehad. Een persoon is zeker een individu, maar dit individu maakt onlosmakelijk deel uit van een verscheidenheid aan systemen. Het systeem is dan ook altijd betrokken bij het ‘probleem’ van een cliënt. Door naar de systemen te kijken en deze te erkennen als wezenlijk onderdeel van het individu, kan er verder gekeken worden naar de herkomst van problematiek dan alleen vanuit de persoon zelf.