tarieven scholen-instellingen-bedrijven

maatwerktraject
BureauCiC hanteert voor scholen, instellingen en bedrijven een apart tarief  naar gelang het maatwerk dat er geleverd wordt. Het maatwerk hangt af van tijd, tijdstip, doelgroep en werkvorm.
Voor het maatwerktraject ontvangt u een offerte.

 


Enkele voorbeelden:

  • algemene voorlichting visuele leervoorkeur, prikkelgevoeligheid, meer- en hoogbegaafdheid
  • specifieke voorlichting visuele leervoorkeur, prikkelgevoeligheid, meer- en hoogbegaafdheid; gericht op een bepaalde doelgroep
  • workshop docenten/mentoren
  • begeleidingstraject opzetten/implementeren specifiek doelgericht onderwijs met de hierboven aangegeven aspecten als uitgangspunt
  • begeleidingstraject opzetten/implementeren plusklas/verrijkingsgroep
  • advisering in specifieke situaties
  • Training Basis Denksystemen
  • Training  Leren Leren Methode
  • Training Belbin Teamtoppers

Neemt u contact op bij vragen hierover.
Mobiel nummer : 06 48 92 70 74
Het e-mailadres is: christel@bureaucic.nl