voor wie

hoogbegaafde jeugd
BureauCiC is gericht op het werken met hoogbegaafde kinderen op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en jongvolwassenen in het vervolg onderwijs. Leeftijden variëren hierbij van 4 t/m 18+ jaar.
Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek kijken we samen naar de  hulpvraag van u en uw kind en stellen van daaruit een gepersonaliseerd plan van aanpak op.

sociaal systeem
De begeleiding van BureauCiC is gericht op het welbevinden van de jeugdige binnen zijn/haar sociale systeem. Ouders en school maken hier onlosmakelijk deel van uit. Naast de individuele begeleiding van het kind, wordt samen met de ouders/verzorgers gekeken naar wat zij kunnen betekenen in de ontwikkeling van hun kind en de eventueel noodzakelijke vertaalslag hiervan naar school.

hoogbegaafde volwassenen
Hoogbegaafde volwassenen kunnen ook terecht bij BureauCiC voor ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheidsproblematiek. Hierbij valt te denken aan:  inzicht in hoogbegaafdheid, inzicht in uzelf en uw handelen, de gevolgen van uw hoogbegaafdheid voor u en uw omgeving. Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek kijken we samen naar uw hulpvraag en stellen van daaruit een gepersonaliseerd plan van aanpak  voor u op.