voor wie

(hoog)begaafde jeugd
BureauCiC is gericht op het werken met (hoog)begaafde kinderen op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en jongvolwassenen in het vervolg onderwijs. Leeftijden variëren hierbij van 4+ t/m 18 jaar. Deze zorg valt veelal onder de vergoeding via de Jeugdwet.

sociaal systeem
De begeleiding is gericht op de jeugdige en zijn/haar sociale systeem , waarbij ouders en school belangrijke speerpunten zijn.
Er zullen dan ook, naast de begeleiding van het kind, gesprekken plaatsvinden met ouders en school om datgene wat het kind nodig heeft, optimaal in de begeleiding te kunnen verwerken.

(hoog)begaafde volwassenen
Met Maaike Brodie van ‘Aap uit de Mouw’, heeft BureauCiC een fijne collega gevonden die gespecialiseerd is in hulpverlening van volwassenen. Maaike is gedragswetenschapper en heeft voor diverse instanties gewerkt, waaronder Politie Rotterdam.
Maaike richt zich bij BureauCiC op de ondersteuning van en hulpverlening aan volwassen (hoog)begaafden.