fbpx
06 48 92 70 74 christel@bureaucic.nl
zorg
SKJ geregistreerd
Jeugd- en gezinsprofessional
100018592

AGB praktijkcode 98102312

Als jeugd- en gezinsprofessional begeleid en coach ik kinderen, pubers en hun ouders die onder meer door intense gevoeligheid en begaafdheid vastlopen. Dat doe ik door systemisch mee te kijken naar wat nodig is en daar praktisch mee aan de slag te gaan zodat iedereen zich fijner voelt en beter functioneert in en buiten het gezin.

Voordat we samen aan de slag gaan, maken we eerst kennis met elkaar in een persoonlijk gesprek. Hierin bespreken we de hulpvraag, de verwachtingen en wat we van hieruit voor elkaar kunnen betekenen.

Heel belangrijk is het dat zowel cliënt als hulpverlener een klik hebben. Alleen dan is er een fundament om de samenwerking op te  bouwen en resultaten te kunnen behalen.

Ik heb zo mijn ‘eigen-wijze’ visie op het begeleiden van intens gevoelige, (begaafde) kinderen die anders denken, anders voelen, anders leren en anders ervaren.

Vanuit het systeem om het kind heen, kijk ik naar wat er nodig is en ga daar praktisch mee aan de slag. En dat kan best betekenen dat ik eerst met ouders aan de slag ga en daarna pas met het kind.
Ouders maken sowieso deel uit van het traject dat het kind loopt.
Samen doen, maakt sterker en voelt minder alleen.

Ik werk vanuit de behoefte naar gedragsverandering, niet vanuit de behoefte naar labelvorming. We kijken samen vooral naar wat nodig is om het welbevinden van kind en ouders te verbeteren. Dit doen we vanuit de onderliggende basisbehoeften van gezien, gehoord en geaccepteerd worden. En van daaruit werken we aan de verandering in gedrag en mindset.

 

Vanuit de Jeugdwet kan er vergoede zorg verleend worden. Hiervoor dient u contact op te nemen met het CJG van uw woonplaats. Zij bepalen uiteindelijk vanuit de hulpvraag of u in aanmerking komt voor deze vorm van vergoede zorg.

BureauCiC werkt hiervoor samen met Stichting Inzet Voor Zorg. Zij hebben een contract met o.a. de gemeenten in West-Brabant-West die de vergoede zorg vanuit de Jeudwet faciliteren.

Neemt u gerust contact op over de mogelijkheden met uw plaatselijke CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of BureauCiC.

Wij hadden wel een vermoeden van hoogbegaafdheid maar hadden geen kennis over hoe we dit aan konden pakken en hoe we onze dochter moesten begeleiden.

Tijdens het begeleidingstraject vielen er veel puzzelstukjes op zijn plaats over haar gedrag. Door de adviezen en begeleiding van Christel snapten wij beter wat ze nodig had, zowel thuis als op school. Het gaat nu goed met haar! Doordat wij zelf meer kennis kregen, werd het voor ons ook makkelijker om in gesprek te gaan met school en dat heeft geresulteerd in een goede samenwerking met de begeleidster van school en de docent. 

Ester Bolders

Christel heeft ons geholpen door ons de zogenoemde ‘’spiegels’’ voor te houden en de juiste vragen te stellen en te beantwoorden. De dingen benoemen zoals ze waren. Dit alles bij elkaar heeft een hoop puzzelstukjes doen vallen en veel dingen langzamerhand veranderd binnen ons gezin.

Linda Kemmers

Ik heb veel steun aan alles gehad en ik had een hele goede klik met jou, Christel. Ik weet zeker dat de ouders die nog zullen langskomen al bij het eerste gesprek zullen merken dat ze begrepen worden.


“deze moeder van een cliënt wilde graag anoniem blijven en daar heb ik, met het oog op de wet van de privacy, alle respect voor”.

Als je als ouder weet hoe je je kind kan begeleiden en ondersteunen scheelt dat enorm in het gedrag van het kind.

Melina en ik doen het nu goed samen, af en toe nog wel eens wat woorden maar echt over de top gaan heeft ze al maanden niet meer gedaan. Het wordt nu makkelijker omdat ze haar frustraties en irritaties steeds beter kan kanaliseren en ik help  haar daar bij.
Alleen zelf keuzes en planningen maken schuift ze nog erg handig richting mij, maar daar zijn we nu op aan het werken. Volgend jaar middelbare school dus ze moet het zo stilletjes aan toch zelf gaan leren, en anders leert ze het straks snel genoeg door vallen en op staan.

Annelie Musters

“Annelie heeft tijdens de begeleidingsperiode van haar dochter bij BureauCiC zelf heel hard gewerkt aan haar eigen gedragsverandering naar haar docher toe. Dat heeft ze echt heel goed gedaan, waardoor ze het samen nu fijner hebben.
Annelie weet nu ook wat ze zelf kan doen als ze weer eens voor het karretje gespannen wordt, of haar dochter gedrag laat zien dat niet wenselijk is. Ze is nu gewoon een hele goede coach voor haar eigen dochter. Die twee komen er samen wel. Het is een leuk stel”.CR.