fbpx
06 48 92 70 74 christel@bureaucic.nl
IDS-2

Loopt het niet helemaal lekker met jouw kind? Thuis, of op school? En heb je behoefte aan een psychologisch onderzoeksrapport dat het cognitieve niveau diagnosticeert, eventuele leerstoornissen en achterstanden in de motorische ontwikkeling in kaart brengt én inzicht biedt in de sterkten en zwakten van jouw kind op sociaal-emotioneel gebied…

 

Dan kunnen wij de IDS-2  inzetten.

De IDS-2 is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar. Het instrument kan worden ingezet bij het in kaart brengen en diagnosticeren van cognitieve beperkingen, leerstoornissen en achterstanden in de motorische ontwikkeling. Daarnaast biedt de IDS-2 inzicht in de sterkten en zwakten van een kind op sociaal-emotioneel gebied.

De IDS-2 heeft een modulair ontwerp, waardoor elke individuele testafname kan worden aangepast op een specifieke diagnostische vraag. De volgende onderdelen kunnen afgenomen worden:

  • Intelligentie 
  • Executieve functies
  • Psychomotoriek
  • Sociaal-emotionele competenties
  • Schoolse vaardigheden
  • Werkhouding

Met de inzet van de IDS-2 krijg je..

een onderzoek voor jouw kind dat specifiek gericht is op de hulpvraag op cognitief, sociaal-emotioneel, didactisch en /of motorisch gebied.

een uitgebreid rapport in heldere taal dat we in een oudergesprek bespreken. Je ontvangt het rapport in zowel digitale als in papieren versie.

Je hebt een krachtig gestandaardiseerd onderzoeksrapport in handen, waarmee je met de school van jouw kind in gesprek kan gaan over een effectieve aanpak op persoonlijk vlak en op leergebied.

helder waar oorzakelijke verbanden liggen t.o.v. de problematiek die jouw kind ervaart en krijg je gerichte adviezen over hoe hier mee aan de slag te gaan.

Als je geïnteresseerd bent in dit uitvoerig onderzoek, dan wil je vast ook weten wat het kost..
De investering in dit uitgebreide onderzoek bedraagt €949,00 incl. btw en 2 à 3 bezoeken aan BureauCiC in Bergen op Zoom.

Mocht er een hulpvraag liggen, waarbij slechts gedeeltelijke modules afgenomen worden (eventueel in combinatie met bijvoorbeeld het Wereldspel), dan wordt er een offerte op maat aangeboden.

Bij interesse en/of vragen is de meest praktische manier om contact op te nemen via de e-mail, zodat we een kosteloze en vrijblijvende afspraak in kunnen plannen om samen te kijken naar wat het beste is voor jouw kind.

Mail mij: christel@bureaucic.nl

Bel mij: 06 – 48 92 70 74