wat zetten we in

BureauCiC levert maatwerk, omdat geen enkele cliënt hetzelfde is. Problematieken komen veelal overeen, maar de aanpak hiervan verschilt van cliënt tot cliënt.
Om een goed beeld van de sterke en zwakkere kanten van een cliënt te krijgen, werken we met het IPO: het Individueel Psychodidactisch Onderzoek. We doen onderzoek op de volgende gebieden:

didactiek. Er kunnen toetsen worden afgenomen op het gebied van o.a. (begrijpend) lezen, rekenen, schrijven, leerstijlen en oog-volgbeweging (fixatie disparatie).

psycho-pedagogiek. We kijken naar o.a. taakaanpak, strategie-gebruik, emotieregulatie, planning en organisatie en flexibiliteit (oftewel de executieve functies).
Om daarnaast een indruk te krijgen van cognitieve capaciteiten zetten we een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek in. 

binnen- en buitenwereld. Met het wereldspel, dat we inzetten als non-verbaal onderzoeksinstrument, kan aan de hand van de manier van bouwen en vormgeven, worden afgeleid of er sprake is van een visuele leervoorkeur van het brein. Ook geeft het een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

prikkelverwerking. Hierbij wordt gekeken naar overprikkeling op intellectueel, emotioneel, zintuiglijk, beeldend en psychomotorisch gebied. Daarnaast worden hoogsensitiviteit en sensorische prikkelverwerking in kaart gebracht.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een goed beeld krijgen van de oorzaken van de problematiek en het genereren van handvatten voor de aanpak hiervan tijdens de begeleiding.

Als het om een bepaalde reden noodzakelijk is om een intelligentieonderzoek af te nemen, hebben wij daar verschillende tests voor in huis. Afhankelijk van de hulpvraag, van wat de cliënt aankan en wat er precies nodig is, zullen wij de test afnemen die het beste past.

Tijdens de begeleiding zetten we verschillend en specifiek ontwikkeld materiaal in voor diverse problematieken. Daarbij kijken we naar wat een cliënt nodig heeft in aanpak en passen we dat toe waar behoefte aan is.

Geen probleem is hetzelfde, geen persoon is hetzelfde en dus is geen onderzoek of begeleiding hetzelfde, maar gericht op datgene wat comfortabel voelt voor de cliënt.