onderzoek

specialisme
Een (hoog)begaafdheidsonderzoek is een specialisme. Alleen het vaststellen van een IQ is niet voldoende. (Hoog)begaafdheid bestaat uit meer factoren dan alleen een hoog IQ (>130). Van belang zijn o.a. ook de factoren ‘mindset’, ‘overexcitabilities’ en ‘creatief denkvermogen’. Als er een vermoeden is van (hoog)begaafdheid is het belangrijk om zicht te krijgen op de aanwezigheid van deze factoren. Daarnaast is het bij het testen noodzakelijk om rekening te houden met eventueel belemmerende factoren zoals:

  • faalangst
  • hoogsensitiviteit
  • onderpresteren
  • perfectionisme
  • creatief denken
  • beelddenken

IPO
Om er zeker van te zijn dat uw kind op de juiste manier getest wordt en u een verslag krijgt dat u begrijpt en waarmee u en de school uit de voeten kunnen, voeren wij een IPO uit, een Individueel Psychodidactisch Onderzoek.
Met het IPO brengen we de volgende 3 gebieden in kaart:

  • Het didactisch onderzoek: de vaardigheden van het kind worden in kaart gebracht op het gebied van lezen, spelling en rekenen.
  • Het pedagogisch onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de taakaanpak, het strategie-gebruik en de flexibiliteit van het kind. Daarnaast wordt met behulp van een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek een indruk van de cognitieve capaciteiten van het kind verkregen.
  • Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen. Hiermee wordt een dorp gebouwd. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

We nemen bepaalde onderdelen uit het onderzoek dynamisch af, gebaseerd op de visie van Prof. dr. Feuerstein en zijn theorie van de gemedieerde leerervaring. Voor meer informatie over mediërend leren en de theorie van Feuerstein verwijzen wij u naar de website van StiBCO.