wat kan ik inzetten

Ik lever maatwerk, omdat geen enkele cliënt hetzelfde is. Problematieken komen veelal overeen, maar de aanpak hiervan verschilt van cliënt tot cliënt.
Om een goed beeld van de sterke en zwakkere kanten van een cliënt te krijgen, werk ik met het IPO©: het Individueel Psychodidactisch Onderzoek. Dit onderzoek beslaat de volgende gebieden:

psycho-pedagogiek. We kijken naar o.a. taakaanpak, strategie-gebruik, emotieregulatie, planning en organisatie en flexibiliteit (oftewel de executieve functies).
Om daarnaast een indruk te krijgen van de cognitieve capaciteiten wordt een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek afgenomen. 

binnen- en buitenwereld. Met het wereldspel, dat ingezet wordt als als non-verbaal onderzoeksinstrument, kan aan de hand van de manier van bouwen en vormgeven, worden afgeleid of er sprake is van een visuele leervoorkeur van het brein. Ook geeft het een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

prikkelverwerking. Hierbij wordt gekeken naar overprikkeling op intellectueel, emotioneel, zintuiglijk, beeldend en psychomotorisch gebied. Daarnaast worden hoogsensitiviteit en sensorische prikkelverwerking in kaart gebracht.

didactiek. Er kunnen toetsen worden afgenomen op het gebied van o.a. (begrijpend) lezen, rekenen, schrijven, leerstijlen en oog-volgbeweging (fixatie disparatie).

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een goed beeld te krijgen van de oorzaken van de problematiek en het genereren van handvatten voor de aanpak hiervan tijdens de begeleiding.

Als het om een bepaalde reden noodzakelijk is om een intelligentieonderzoek af te nemen, heeft BureauCiC daar verschillende tests voor in huis. Afhankelijk van de hulpvraag, van wat de cliënt aankan en wat er precies nodig is, zal gekozen worden voor de test die het beste past.

Tijdens de begeleiding zet ik verschillend en specifiek ontwikkeld materiaal in voor diverse problematieken. Daarbij kijk ik naar wat een cliënt nodig heeft in aanpak en pas ik datgene toe waar behoefte aan is.

Geen probleem is hetzelfde, geen persoon is hetzelfde en dus is geen onderzoek of begeleiding hetzelfde, maar gericht op datgene wat comfortabel voelt voor de cliënt.