Diagnostiek

‘Eigen-zienswijze’ op diagnostiek.

Wat mij betreft is het uitvoeren van onderzoek een middel en geen doel. ‘Labels’ plakken is dan ook niet zo mijn ding.

Onderzoeken of testen gebeurt bij BureauCiC dan ook alleen bij noodzaak en is ondersteunend aan de begeleiding op de hulpvraag.
Door middel van onderzoek kan in bepaalde gevallen de oorsprong van een belemmering of ‘probleem’ opgespoord worden, zodat er vanuit de uitkomst gericht geadviseerd of doorverwezen kan worden.

Blauwdruk

Voor intens (prikkel)gevoelige, begaafde, personen, kan een onderzoek als heel belastend ervaren worden. Als je onderzocht moet worden, dan mankeert er toch iets? Dus, ben je niet oké zoals je bent. Dat zou iemand zomaar kunnen gaan denken. Met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld paniek, faalangst of onderpresteren.

Als er dan toch, om een specifieke reden onderzoek gewenst is, laat ik de onderzoeksmethode, de te gebruiken tests en onderzoeken aansluiten bij wat er op dat moment mogelijk is en probeer ik zoveel mogelijk belemmerende factoren te benoemen, weg te halen of in de onderzoeksresultaten mee te nemen.
Door gebruik te maken van gevalideerde tests en onderzoeken, deze op een unieke wijze te combineren en verbanden te leggen, kom ik tot een gedegen blauwdruk van de onderzochte persoon.

Verscheidenheid maakt onderscheidend

Verschillende opleidingen hebben ervoor gezorgd dat ik deze eigen-zienswijze heb kunnen ontwikkelen.
Het IPO© is ontwikkeld vanuit mijn kennis en kunde als gediplomeerd talentbegeleider onderwijs (Novilo), Expert Beelddenken, Trainer Leren Leren Methode, Trainer Basis Denksystemen, Trainer Belbin Teamtoppers (Instituut Kind In Beeld) en Intenso coach (prikkelverwerking op basis van theorie van Dabrowski).

Onderwijs

Voor specifieke vragen vanuit het onderwijs (bijvoorbeeld vaststellen van het IQ voor toelating tot voltijds HB) kan de IDS-2 ingezet worden. Dit door de COTAN gevalideerd onderzoeksmateriaal kent een modulair ontwerp, waardoor elke individuele testafname kan worden aangepast op een specifieke diagnostische vraag. Hierdoor hoeft een cliënt niet onnodig vermoeid te worden met een volledige testafname, die uren duurt, maar kan er afgestemd worden op dat wat nodig is. En ook niet meer dan dat.

Inzet onderzoek

Bij BureauCiC kunnen we dus verschillende onderzoeken inzetten om zicht te krijgen op de ontwikkeling van cognitie, (schoolse) vaardigheden en psychosociaal welbevinden bij kinderen/jongeren van 5 tot en met 20 jaar.

We gebruiken hiervoor verschillende onderzoeken of een combinatie van tests. Klik op de afbeeldingen hieronder voor meer informatie.

Mogelijkheden diagnostiek

IPdO©

Individueel Psychodiagnostisch Onderzoek

IPsO©

Individueel
Psychosociaal Onderzoek

IPdOK©

Individueel Psychodiagnostisch Onderzoek Kleuters

IDS-2

Individueel
Capaciteiten
Onderzoek

Wil je door onderzoek inzicht in de capaciteiten en vaardigheden van je kind krijgen?

Neem gerust contact met me op door te mailen of te Whatsappen.

christel@bureaucic.nl